Brieven uit Bras


Leven in de Provence

Als je...

Permalink
Vrieeend,

‘Als je niks te zeggen hebt, moet je zwijgen’, zegde mijn oma zaliger.

Bij deze. Misschien later nog eens.Comments
Archief
RSS Feed 

Aucune information utilisateur ne sera partagée via ce site Web
No user information will be shared trough this website